Ondersteuning en leermiddelen bij specifieke onderwijsbehoeften

Ondersteuning voor leerkrachten en leerlingen bij specifieke onderwijsbehoeften

Begeleiding van geïntegreerd en inclusief onderwijs, collegiale ondersteuning, speciale onderwijsleermiddelen, competentieontwikkeling en nascholing.

Speciale onderwijsleermiddelen

Speciale leermiddelen voor leerlingen met een functiebeperking in het gewoon onderwijs, en voor studenten of cursisten met een functiebeperking.