Leerlingvolgsysteem

 

Leerlingvolgsysteem voor Vlaanderen

Een leerlingvolgsysteem (LVS) bestaat uit een reeks toetsen waarmee je het vorderingsniveau van je leerlingen in kaart brengt.

Het LVS voor Vlaanderen is gebaseerd op het Nederlandse Cito-volgsysteem (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) en  is aangepast aan de Vlaamse onderwijscontext.

Je kan met het leerlingvolgsysteem op regelmatige tijdstippen de vorderingsniveaus van je kleuters en je leerlingen in het basisonderwijs nagaan.

Bij kleuters kan je de taalvaardigheid en zin voor ordening testen. Bij leerlingen uit het lager onderwijs staan technisch lezen en spelling centraal.

Het LVS is ook bruikbaar in scholen voor buitengewoon onderwijs. De leerkracht start dan met de toetsen voor het niveau dat het beste bij de prestaties van de leerling past.

Naar boven

Waarom test je?

Met het LVS kan je een momentopname maken. Bijvoorbeeld: wat is de spellingvaardigheid van een leerling op het einde van het 4de leerjaar?

De test laat je ook toe de vorderingen van die leerling te volgen: hoeveel vooruitgang maakte de leerling  in vergelijking met de vorige toetsafname?

Je kan bovendien prestaties en de vooruitgang van de leerling vergelijken met die van andere leerlingen. 

Met het LVS ontdek je of je leerlingen vorderen zoals je zou verwachten. Een LVS geeft je een beeld van het niveau van de leerling, van de klas en van de school.

Naar boven

Hoe neem je de toets af?

Je kan de test zelf afnemen en de resultaten zien.  De resultaten worden niet met anderen gedeeld.

De organisatie van de test is afhankelijk van de specifieke test en van je doelgroep. Je organiseert een aantal afnamemomenten binnen een vastgesteld tijdverloop.

In de handleiding die je samen met de test kan downloaden, vind je de aanbevolen tijdstippen om alles te organiseren.

Je neemt op de afnamemomenten een reeks toetsen af om het vorderingsniveau van de leerlingen in kaart te brengen. Op basis van de scores kan je voor jezelf een klasoverzicht opstellen.

Naar boven

Waar vind je de toets?

Klik op de pagina Mijn Onderwijs voor directies en administraties in het blokje Aanmelden op Mijn Onderwijs:

  • Na je aanmelding op Mijn Onderwijs kies je voor het onderwijsniveau basisonderwijs.
  • De knop Toetsen voor scholen verschijnt bovenaan in een donkere balk.
  • Je vindt achter de knop Toetsen voor scholen alle documenten over het LVS: een handleiding, een analyseformulier, een klasoverzicht, een leerlingrapport en eventueel een aantal specifieke documenten die bij de test horen. Bij het LVS voor de lagere school vind je ook aanvullende toetsen voor leerlingen met hardnekkige problemen met technisch lezen of spelling.
  • Je krijgt toegang voor alle instellingen van het basisonderwijs waarvoor je het thema leerlingen (openbaar) en/of leerlingen (vertrouwelijk) hebt.

Naar boven

Contact
Toetsen voor scholen