Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid

Peilen naar taalvaardigheid

Met het Screeningsinstrument Aanvang Lager Onderwijs Taalvaardigheid (SALTO) peil je naar de taalvaardigheid Nederlands van je leerlingen bij de start van het 1ste leerjaar van het Nederlandstalig gewoon onderwijs.

Je kan als leraar de test bij je leerlingen afnemen en de resultaten zien. De resultaten worden niet gedeeld met anderen.

Je kan SALTO aanwenden voor de verplichte taalscreening bij de overgang van kleuteronderwijs naar het 1ste leerjaar van het gewoon lager onderwijs.

Naar boven

Waarom test je?

Met SALTO kan je nagaan of je leerlingen voldoende taalvaardig zijn om eenvoudige instructies, vragen en mededelingen te begrijpen.

Uit de resultaten blijkt, welke leerlingen extra zorg en ondersteuning nodig hebben voor taalvaardigheid.

Je kan als leerkracht en als school met SALTO beter inspelen op de noden van je leerlingen. Je kan de lessen taalvaardigheid bijsturen. Je school kan er haar taalbeleid verder mee ontwikkelen.

Naar boven

Hoe neem je de toets af?

Je neemt de toets af in het begin van het schooljaar, bij voorkeur eind september of begin oktober.

Je leerlingen doen de test in de voormiddag, als zij zich het best kunnen concentreren.

Via realistische, concrete situaties leren de leerlingen de schooltaal begrijpen.

Naar boven
 

Waar vind je de toets?

De toets is beschikbaar via Vlaanderen.be - Mijnonderwijs2
Op de pagina voor het basisonderwijs kan je bovenaan de knop ‘Toetsen voor scholen’ vinden.

Na je aanmelding krijg je toegang tot alle documenten over SALTO: een introductie, een handleiding, toetsinstructies, printinstructies, informatie over de puntenverdeling en de interpretatie van je resultaten.

Naar boven