Werken na pensioen

In het onderwijs

Ben je gepensioneerd? Dan kan je toch nog beginnen te werken in het onderwijs. De concrete mogelijkheden en de voorwaarden hangen samen met je leeftijd op de dag van je aanstelling.

Jonger dan 65 op de dag van je aanstelling

Je kan een gewone loopbaan uitbouwen in het onderwijs. Je kan op termijn een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en een vaste benoeming krijgen.

Voorwaarde voor je aanstelling is dat er geen andere geschikte kandidaat gevonden werd.

Wie tijdelijk voortijdig op pensioen gesteld is, kan niet in dienst treden in het onderwijs.

Ouder dan 65 op de dag van je aanstelling

Je kan in het onderwijs aangeworven worden, maar enkel in een tijdelijke opdracht voor bepaalde duur. Dat betekent dat je geen loopbaan in het onderwijs meer kan uitbouwen en dus geen dienstanciƫnniteit kan opbouwen, geen recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) kan verwerven en niet vastbenoemd kan worden.

Ook hier is het een voorwaarde dat er geen andere geschikte kandidaat gevonden werd.

Ben je ouder dan 65, maar heb je nog geen pensioen aangevraagd of ben je nog niet op rust gesteld? Dan kan je niet in dienst treden in het onderwijs.

Buiten het onderwijs

Na je pensioen kan je er ook voor kiezen een job aan te nemen buiten het onderwijs.

Cumuleren van inkomsten

Je kan je pensioen combineren met een beroepsactiviteit, binnen of buiten het onderwijs. Je inkomsten uit die beroepsactiviteit kunnen wel een invloed hebben op je pensioen. Je kan slechts binnen bepaalde limieten cumuleren.

Meer informatie vind je op de website van de Federale Pensioendienst


Meer informatie

Verwante pagina's

Website

Regelgeving