Burgerlijke en politieke rechten

Als je een aanstelling wil in het onderwijs, moet je je burgerlijke en politieke rechten genieten.

Dat bewijs je met een uittreksel uit het strafregister dat je aanvraagt bij je gemeentebestuur.

Vraag specifiek naar het model dat bestemd is voor ‘de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt’.

Dat document kan verschillende benamingen hebben, maar meestal wordt verwezen naar artikel 596.2 SV.

Toon het origineel uittreksel uit het strafregister aan het schoolsecretariaat, dat een kopie zal bezorgen aan de bevoegde dienst (het werkstation) van het ministerie van Onderwijs. Het origineel document blijft jouw eigendom.

Als je uittreksel uit het strafregister vermeldt dat je uit je burgerlijke en politieke rechten bent ontzet, kan de school je niet aanstellen.

Woon je niet in België?

Dan moet je een gelijkwaardig document voorleggen.
Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, een moraliteitsattest, een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document afgeleverd door de bevoegde buitenlandse instantie zijn mogelijk.Welke overheid welke documenten aflevert, verschilt van land tot land.

Waar je moet op letten

  • Op het ogenblik van je indiensttreding mag het uittreksel of document niet ouder zijn dan 1 jaar.
  • Vraag het document tijdig aan: je krijgt het niet onmiddellijk.

Naar boven