Vereist bekwaamheidsbewijs

Een vereist bekwaamheidsbewijs heb je:

  • Voor de vakken, ambten, opleidingen, modules of specialiteiten waarvoor je vakkennis hebt verworven via je basisdiploma
  • Alleen in de graden en onderwijsvormen waarvoor je specifiek opgeleid bent
  • Als je naast je basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid hebt behaald (voor technische of praktische vakken komt er eventueel 3 jaar nuttige ervaring bij als je een diploma niveau secundair onderwijs hebt).

Opgelet: voor bepaalde ambten is geen bewijs van pedagogische bekwaamheid nodig. Je kan dit nakijken op de website bekwaamheidsbewijzen.

Voorbeelden

  • Het diploma van ‘bachelor in het onderwijs: lager onderwijs’ is een vereist bekwaamheidsbewijs voor het ambt van onderwijzer in het lager onderwijs.
  • Het diploma van ‘bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs wiskunde’ is een vereist bekwaamheidsbewijs voor het vak wiskunde in de 1ste graad en 2de graad aso-tso-kso en in de 2de en 3de graad bso.
  • Het diploma van het hoger secundair technisch onderwijs - elektriciteit + bewijs van pedagogische bekwaamheid + 3 jaar nuttige ervaring is een vereist bekwaamheidsbewijs voor het technisch en praktisch vak elektriciteit bijvoorbeeld in de 1ste graad van het secundair onderwijs.

Je kan de lijst van vereiste bekwaamheidsbewijzen per ambt, vak, opleiding of module raadplegen op de website bekwaamheidsbewijzen.