Fiscaliteit voor wie in Nederland woont en in het Vlaams onderwijs werkt

Waar betaal je belastingen?

Het Dubbel Belastingverdrag bepaalt dat je belastingen betaalt waar je werkt. Elke Nederlandse leerkracht die in een erkende Vlaamse onderwijsinstelling lesgeeft, kan een beroep doen op de uitzonderingsmaatregel zoals voorzien in artikel 20 van het Belastingverdrag. Tijdens de eerste twee jaar van tewerkstelling word je dan belast in het land waar je woont.

Die uitzonderingsmaatregel voorziet een compensatieregeling voor grensarbeiders, zodat het financieel voordeliger wordt om er gebruik van te maken.

Naar boven

Voorbeeld

Situatie 2011: Inkomen €30.000 euro en een hypotheekaftrek van €5.000 ongehuwd – 0 personen ten laste
België Nederland
33%x18.628 =6.147 1,85%x18.628 =345
41,95%x(25.000-18.628) =2.673 10,8%x(25.000-18.628) =688
Totaal vóór heffingskorting =8.820 Totaal vóór heffingskorting =1.033

Af Alg.Heffingskorting

=1.987 Af Alg.Heffingskorting =112
Arbeidskorting     =1.547 Arbeidskorting     =88
Te betalen inkomstenbelasting =5.286 Te betalen inkomstenbelasting =833

Naar boven

Belastingstarieven

Belastingtarieven België Belastingtarieven Nederland: belastingheffing Werk en Woning
€0 - €8.590 25% €0 - €19.645     5,85%
€8.590 - €12.220 30%    
€12.220 - €20.370 40% €19.645 - €33.363 10,85%
€20.370 - €37.330 45%    
€37.330 en meer 50% €33.363 - €55.991 42%
    €55.991 en meer 52%

Het belastingvrij basisbedrag voor 2013 bedraagt 6.990 euro per jaar en kan verhoogd worden naargelang je gezinstoestand.

Twee jaar na datum eerste indiensttreding betaal je belastingen in België. Daarvoor volstaat het je aan te melden bij een van de belastingkantoren Buitenland in België. Zie ook: FOD financiën: belasting niet-inwoners

Je behoudt wel nog het recht op een ‘Algemene compensatieregeling’ in Nederland. De Nederlandse ambtenaren rekenen voor jou uit hoeveel belastingen en premies betaald zouden worden als je inkomen in Nederland wordt belast. Dat fictief bedrag wordt dan vergeleken met de Belgische personenbelasting die je betaalde. Als dat fictief bedrag lager ligt dan de betaalde belastingen in België, dan betaalt de Nederlandse belastingdienst het verschil terug. De toepassing van de algemene compensatieregeling vraag je via de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting.

Naar boven

Belastingsadvies

Een team van specialisten uit België, Nederland en Duitsland beantwoordt al je vragen.

  • Vanuit Nederland: Team GWO (grensoverschrijdend werken en ondernemen) via 0800 024 12 12
  • Vanuit België kan je contact nemen met de dienst BELINTAX via +32 (0)2 576 34 70 of belintax@minfin.fed.be

Adres

Belastingdienst Team GWO
Terra Nigrastraat 10
6202 MB Maastricht

Bezoek alleen na telefonische afspraak.

Naar boven