Onderwijsregelgeving in ontwikkeling

TADD, vaste benoeming, functiebeschrijving en evaluatie van leerkrachten worden hervormd vanaf schooljaar 2021-2022. Dat proces verloopt in verschillende stappen. Tot het Vlaams Parlement het definitief aanneemt blijven de huidige regels van kracht.

Vanaf schooljaar 2023-2024 nemen alle lagere en secundaire scholen de eerste Vlaamse toetsen af. Lees hier alles over wat, waarom, wie, wanneer en hoe.

Aan welke initiatieven en hervormingen wordt er getimmerd en hoe zullen zij het onderwijs veranderen?

Op 7 mei 2021 keurde de Vlaamse Regering de visienota 'Van kwetsbaar naar weerbaar' goed. Eén van de acties richt zich op Extended Reality (XR) in de 2de en 3de graad van het beroeps- en technisch secundair onderwijs.