Online catalogus, interne collectie

Collectie

De collectie en BIBIS-databank zijn op maat van de interne doelgroep van onderwijsambtenaren en beleidsmensen.

Het gaat om actuele documenten van de laatste 5 jaar, op een aantal oudere standaardwerken na, over thema's als:

  • Onderwijsbeleid en -vernieuwing
  • Onderwijsonderzoek
  • Onderwijssystemen
  • Rechten en plichten van lerenden, ouders, onderwijspersoneel
  • Studiebegeleiding en -voorlichting
  • Schoolmanagement
  • Algemene didactiek en pedagogie ...

In de collectie vind je zowel Vlaamse titels als internationale publicaties, met vergelijkingen tussen onderwijssystemen en vraagstukken vanuit Europees perspectief.

Documentatie voor specifieke vakken en leermiddelen vind je niet in de databank: geen handboeken wiskunde, geen leerplannen Nederlands ... Die informatie vind je in openbare bibliotheken of in gespecialiseerde centra.

Naar boven

Documenten raadplegen en uitlenen

Als externe gebruiker kan je documenten in een openbare bibliotheek of in gespecialiseerde centra raadplegen en uitlenen. Vaak kan je er vooraf in een online catalogus nagaan of een document beschikbaar is.

Naar boven