Online databank met aanspreekpunten politie en schooldirecties


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 20 juni 2018


De gegevens van de vaste aanspreekpunten bij de politie en de contactgegevens van schooldirecties zijn voortaan verzameld op een online databank. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits gezegd in de commissie radicalisering die om het half jaar een stand van zaken opmaakt in het Vlaams parlement. De databank werd ontwikkeld in samenspraak met de Vaste Commissie van de lokale politie. Het centraal aanspreekpunt radicalisering onderwijs heeft intussen de kaap van 1000 consultaties overschreden. Het netwerk van islamexperten kreeg tot nu 644 aanvragen.

Na de aanslagen in Parijs en Brussel kreeg Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits signalen dat niet alle scholen hun aanspreekpunt bij de politie kenden of dat er geen aanspreekpunt aanwezig was. De minister nam het initiatief om alle Vlaamse en Brusselse politiezones te contacteren en alle aanspreekpunten te verzamelen zodat elke school en elke politiedienst weten wie aan te spreken als er informatie dient uitgewisseld te worden. Al die informatie staat nu ter beschikking op een online databank. Zowel politie als scholen hebben met een wachtwoord toegang tot de databank waar ze de gegevens kunnen aanpassen als er bijvoorbeeld een personeelsverloop is. De databank werd ontwikkeld in samenspraak met de Vaste Commissie van de Lokale Politie. Daarnaast werden een aantal uitwisselingsmomenten voorzien tussen onderwijs en politie.

Het centraal aanspreekpunt radicalisering werd intussen al meer dan 1000 keer geraadpleegd. Begin 2015 werd dat aanspreekpunt binnen onderwijs opgericht. Scholen en Centra voor Leerlingenbegeleiding die met vragen zitten over radicalisering, hoe je als school met de leerlingen in debat kan gaan, vragen tot wie je je als school kan richten om gespecialiseerde ondersteuning te krijgen kunnen bij het aanspreekpunt aankloppen. Niet enkel door scholen, maar ook door lokale besturen en politiediensten die vragen naar het aanbod binnen onderwijs. In het begin werden er vaak vragen gesteld over radicalisering, de laatste maanden gaan de vragen eerder over diversiteitsvraagstukken.

Het netwerk van islamexperten opgericht om een tegendiscours op gang te brengen onder leiding van Khalid Benhaddou in onze scholen kreeg intussen 644 aanvragen. Ervaren islamexperten die zowel een grondige kennis hebben van de islamitische theologie en vertrouwd zijn met de leefwereld van jongeren geven duiding over de islam en de islamitische normen aan jongeren, klasgroepen en eerstelijnswerkers. Zij kunnen op vraag van scholen preventief ingeschakeld worden door klasgesprekken te begeleiden en hen door middel van dialoog kennis te laten maken met elkaars levensovertuiging. Ze kunnen ook worden ingeschakeld wanneer eerstelijnswerkers signalen ontvangen hebben van leerlingen die mogelijk zouden radicaliseren of als een school geconfronteerd wordt met een teruggekeerde Syriëstrijder.  Tijdens de interventies worden er zowel vormingsmomenten voorzien voor leerlingen, klasgroepen, leraren, CLB’s, ouders ...

Minister Crevits maakte onlangs ook 200.000 euro vrij voor 8 projecten die inzetten op polarisatiemanagement, weerbaarheidstraining, herstelgericht werken en omgaan met conflicten. Voor de directeurs is er sinds kort het e-book over het thema crisismanagement en – communicatie.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Na de aanslagen in Parijs en Brussel hebben we vastgesteld dat niet alle scholen hun aanspreekpunt bij de politie kenden of dat er geen aanspreekpunt was. Die gegevens werden daarop verzameld en nu is die informatie ook beschikbaar op een online databank. Zowel politie als scholen hebben toegang tot de databank waar ze de gegevens kunnen aanpassen als er bijvoorbeeld een personeelsverloop is. Het is belangrijk dat scholen en politiediensten elkaar snel vinden als er informatie moet worden uitgewisseld.”