Online oefenruimte voor artsen en tandartsen in spe


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 4 december 2018.


De deelnemers van de toelatingsexamens arts-tandarts zullen zich volgend jaar via een aparte online oefenruimte gratis op die examens kunnen voorbereiden. De oefenruimte zal te vinden zijn via het interuniversitaire platform Usolv-it dat nu al voor leerkrachten en leerlingen toegankelijk is. Op dat platform komen reeksen met oefeningen en ook alle vragen van de vroegere toelatingsexamens. De individuele feedbackmogelijkheden worden nog uitgebreid. Met dit initiatief werkt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits verder aan een kwaliteitsvolle voorbereiding voor alle deelnemers. Daarmee gaat ze in op de vraag van de studentenverenigingen en van de Vlaamse Onderwijsraad. Ze maakt voor de ontwikkeling ervan 66.000 euro vrij.

De voorbije jaren is er flink gesleuteld aan het jaarlijkse toelatingsexamen arts-tandarts. Dit jaar werd er overgeschakeld naar een nieuwe formule. Er wordt nu vooraf bepaald hoeveel studenten er aan de studie arts en tandarts kunnen beginnen. Er is 1 examen voor arts en 1 examen voor tandarts. Naast de vorm is de inhoud veranderd. Het eerste deel van het examen omvat wiskunde en wetenschappen, het tweede deel toetst onder meer hoe je als arts of tandarts moet omgaan met luistervaardigheid, empathie, conflicten, analyseren en redeneren. Er gaat ook meer aandacht naar een kwaliteitsvolle voorbereiding. De examenvragen staan na afloop van het examen online en alle gesubsidieerde voorbereidingsinitiatieven staan gebundeld op de website van het toelatingsexamen.

Gratis toegang tot Usolv-it

Nieuw is dat de deelnemers volgend jaar toegang krijgen tot het universitaire platform Usolv-it om zich nog beter op het examen voor te bereiden. Usolv-it is een onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwd online oefen- en inspiratieplatform waarop meer dan 14.500 oefeningen voor leerkrachten staan, onder meer oefeningen van de olympiades wiskunde, chemie en geografie. De leerkracht kan hiermee doelgericht oefeningen selecteren en er reeksen mee bouwen en aanbieden, zowel op papier als digitaal.

Dit platform wordt nu uitgebreid voor alle deelnemers aan de toelatingsexamens arts en tandarts. Wie zich voor het examen inschrijft, zal via een gratis account toegang krijgen tot oefeningen waarmee de deelnemers oefenreeksen kunnen samenstellen en zelf beantwoorden. Alle oefeningen van eerdere toelatingsexamens arts en tandarts sinds 2015 zullen worden aangeboden, net zoals alle oefeningen van de wiskunde- en natuurwetenschappen olympiades en oefeningen van andere universitaire toelatingsproeven van de voorbije jaren. Het aangeboden oefenmateriaal wordt didactisch herschikt op basis van thema’s en moeilijkheidsgraad. Hierdoor krijgen deelnemers beter zicht op hun persoonlijke knelpunten bij de leerstof en kunnen ze hun eigen vordering beter opvolgen. Tegelijk blijven ze de mogelijkheid houden om altijd een volledige versie van een oud toelatingsexamen te oefenen.

Na het maken van een oefenreeks krijgen de deelnemers een rapport waarbij ze hun antwoord kunnen vergelijken met de vooropgestelde correcte oplossingsmethode. Voor sommige oefeningen kunnen ze hun persoonlijk resultaat vergelijken met dat van referentiegroepen uit het verleden.

Het doel is dat de deelnemers met een minimum aan gegevens hun account zullen kunnen aanmaken. We onderzoeken zelfs of we dit automatisch kunnen laten verlopen na de inschrijving. Naast het ontwikkelen van een persoonlijke oefenomgeving en het aanbrengen van leerinhouden zal er ook opvolging voorzien worden. Om dit platform te realiseren maakt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 66.000 euro vrij.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “We willen dat iedereen die aan het toelatingsexamen arts-tandarts deelneemt zich kwalitatief kan voorbereiden. We stellen nu al na afloop van het examen vragen online ter beschikking en we hebben alle  gesubsidieerde voorbereidingsinitiatieven gebundeld op de website van het toelatingsexamen. Volgend jaar komt daar nog bij dat alle deelnemers via het gratis platform Usolv-it extra oefenmateriaal aangereikt krijgen. Dankzij dit initiatief krijgen de deelnemers een beter zicht op mogelijke knelpunten en kunnen ze hun eigen vordering beter opvolgen. Door het gratis aanbod houden we de kansen gaaf voor elke deelnemer aan de examens zonder dat er extra kosten moeten worden gemaakt.”