Ontslag of einde aanstelling van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

  • In welke gevallen eindigt de aanstelling van een personeelslid van rechtswege?
  • Wat zijn de opzegtermijnen wanneer de hogeschool de aanstelling opzegt? En wanneer het personeelslid de aanstelling opzegt?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor personeel van hogescholen over ontslag of einde aanstelling.

Naar boven

Hoe meld ik het einde van een aanstelling aan de cel Personeel Hoger Onderwijs?

Het einde van een aanstelling kan je op 2 manieren melden in het elektronisch personeelsdossier (EPD):

  • RL-12 met vermelding van de einddatum van de aanstelling
  • RL-4 met ontslagcode ‘afdanking of ontslag’

Een RL-4 maakt alleen een einde aan de lopende opdracht. Als je al opdrachten met een datum in de toekomst in het EPD verstuurde, moet je die ook stopzetten met een RL-4. De RL-4 heeft dan als geldigheidsdatum de datum van die toekomstige opdracht.

Dienstonderbrekingen die je met een RL-2 voor de toekomst hebt gestuurd, moet je annuleren met een RL-2.

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de technische handleiding over WebEdison: Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel .

Opzeggingsvergoeding in plaats van opzegtermijn?

Als je in onderling overleg met het personeelslid beslist om een opzeggingsvergoeding uit te betalen in plaats van het personeelslid een opzegtermijn te laten doen, moet je eenAanvraag tot betaling van vergoedingen in het hoger onderwijs die niet elektronisch gemeld kunnen worden (doc, 3 p.) opsturen met het bedrag van de vergoeding en de termijn waarvoor die geldt.

Naar boven