Ontslag of einde benoeming van je hogeschoolpersoneel

Wat is het?

  • In welke gevallen eindigt de benoeming van een personeelslid van rechtswege?
  • Wat zijn de opzegtermijnen wanneer de hogeschool de benoeming opzegt? En wanneer het personeelslid de benoeming opzegt?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor personeel van hogescholen over ontslag of einde benoeming.

Naar boven

Hoe meld ik het einde van een benoeming aan de cel Personeel Hoger Onderwijs?

Je meldt het einde van de benoeming via een RL-4 met ontslagcode ‘afdanking of ontslag’.

Een RL-4 maakt alleen een einde aan de lopende opdracht. Als je al opdrachten met een datum in de toekomst in het elektronisch personeelsdossier (EPD) verstuurde, moet je die ook stopzetten met een RL-4. De RL-4 heeft dan als geldigheidsdatum de datum van die toekomstige opdracht.

Dienstonderbrekingen die met een RL-2 voor de toekomst werden gestuurd, moet je annuleren met een RL-2.

Meer informatie over de verschillende RL’s vind je in de technische handleiding over WebEdison: Edison - Schoolautomatiseerders - Download personeel .

Naar boven