Op 11 maart zetten CANON Cultuurcel, Departement Cultuur, Jeugd en Media en FARO vzw erfgoed in de kijker

  • 11 december 2020

Om de 2 jaar toont de Dag van de Cultuureducatie verdiepende ideeën en vernieuwende praktijken in cultuureducatie. Lezingen en workshops reiken je inspiratie aan voor de ontwikkeling van een gedeelde visie op cultuureducatie. Erfgoed helpt ons cultuur over generaties en plekken heen richting en betekenis te geven. Erfgoed is een manier om verbinding te maken met mensen en hen te betrekken bij het vormgeven van het nu en de toekomst.

Vanuit de Vooruit in Gent, maar helemaal online, belichten sprekers zoals Ilja Leonard Pfeijffer, Ama Koranteng-Kumi en Rebekka De Wit het thema erfgoed vanuit een brede invalshoek, en delen organisaties hun good practices. Phara De Aguirre is ook van de partij als moderator.

Meer informatie