Opleiding voor vertrouwenspersonen in onderwijs

Elke school kan een of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Een vertrouwenspersoon beschikt over specifieke kennis en vaardigheden. Wat dat precies inhoudt, komt aan bod tijdens de opleiding voor vertrouwenspersonen in het onderwijs.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 5 modules gespreid over 5 dagen:

  • De wetgeving en de rol van de verschillende actoren
  • Luistertechnieken
  • Conflictbemiddeling
  • Kennisverwerving over de psychosociale risico’s op het werk en psychosociale interventie
  • Kennisgeving over technieken voor de beheersing van conflicten

Data, praktische informatie en inschrijven

De opleiding voor vertrouwenspersonen in het onderwijs is een gezamenlijke organisatie van het Departement Onderwijs en Vorming en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Ze wordt regelmatig herhaald.

Nieuwe data en meer informatie over de opleiding vind je in het overzicht van de evenementen en studiedagen.