Oproep: subsidies voor pilootprojecten ter versterking van lerarenopleidingen

  • 4 februari 2021

De oproep heeft als doel om de lerarenopleidingen en de samenwerking tussen de lerarenopleidingen en het werkveld te versterken. De projectvoorstellen moeten over beide aspecten gaan.

De subsidie dient om pilootprojecten uit te werken binnen 1 van de volgende 3 pijlers:

  • Vakkennis en vakdidactiek
  • Flexibele opleidingstrajecten
  • Diversiteit

De pilootprojecten kaderen in het deelluik ‘kwetsbare leerlingen en studenten en wendbare scholen’ van het relanceplan Vlaamse Veerkracht.
 

Looptijd projecten: 2 jaar

De pilootprojecten gaan ten vroegste van start op 1 september 2021 en lopen tot en met 31 augustus 2023.
 

Doelgroep

De oproep voor pilootprojecten richt zich op lerarenopleidingen, scholen en professionaliseringsorganisaties.

Een pilootproject krijgt vorm binnen een partnerschap. Minstens de volgende actoren maken deel uit van het partnerschap:

  • Een of meerdere lerarenopleidingen
  • Meerdere schoolteams
  • Een of meerdere professionaliseringsorganisaties
  • Een partner die instaat voor de wetenschappelijke ondersteuning


Dien je aanvraag elektronisch in tot en met 31 maart 2021

Eén van de lerarenopleidingen in het partnerschap dient het projectvoorstel in.

Gebruik het subsidieaanvraagformulier.
 

Meer informatie