Organisatie en beheer

Schoolraad, leerlingenraad, ouderraad en pedagogische raad: zo maak je werk van participatie op school. Ook via meer informele vormen zorg je voor inspraak, zoals een personeelsvergadering of leerlingenparlement.

Wil je je school multifunctioneel bouwen of verbouwen? Leg je project voor aan het Forum Multifunctionele Infrastructuur Zorg en Onderwijs.

De administratieve deadlines om formulieren, berichten en documenten te versturen in de jaarkalenders van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) organiseert regelmatig opleidingen voor medewerkers van schoolsecretariaten. Op de website vind je de kalender en het cursusmateriaal.

Een ouder, een schoolbestuur, een zelfstandige of een andere belanghebbende kan vragen aan de Commissie zorgvuldig bestuur stellen of er een klacht indienen over de toepassing van enkele principes van zorgvuldig bestuur in scholen, centra en internaten.