Organisatie en beheer van de instelling

Wat is een geregistreerde instelling? Wat moet je doen om een registratie te krijgen en erkend te worden?

Instellingen voor hoger onderwijs zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van hun onderwijs en hun opleidingen.

Werkingsmiddelen, enveloppen, resultaten run financieringsmotor.

Wil jouw instelling samen met een of meerdere instellingen buiten de Vlaamse Gemeenschap een anderstalige initïele bachelor- of masteropleiding organiseren? Dan moet je een vrijstelling van de equivalentievoorwaarde aanvragen.

Sinds het academiejaar 2017-2018 kunnen hogescholen en universiteiten een nieuw ondersteuningsmodel uitbouwen voor studenten met een functiebeperking.

Hoe maak je van je school een effectieve, duurzame en gezonde leeromgeving? Laat je inspireren.