Organiseer duaal leren

1 standaardtraject per opleiding

Duale opleidingen krijgen vorm in een standaardtraject. Per opleiding wordt 1 standaardtraject uitgewerkt dat geldt voor alle scholen in het proefproject.

Leerlingen inschrijven voor een duale opleiding

Leerlingen die voldoen aan de instapvoorwaarden en die (bijna) klaar zijn voor de arbeidsmarkt, mag je inschrijven voor duaal leren.

Vind een onderneming en sluit een overeenkomst

De trajectbegeleider en de leerling zoeken een onderneming. Welke stappen onderneem je daarna? Welke overeenkomst sluit je?

Begeleiding bij duaal leren

Bij duaal leren stelt je school een trajectbegeleider en een vertegenwoordiger aan die zowel de leerling als de school ondersteunen.

Leerlingenevaluatie en studiebewijzen

Hoe evalueer je leerlingen in een duale opleiding? Welke studiebewijzen mag je uitreiken?