Organiseer duaal leren

Met duaal leren verwerven leerlingen competenties door leren bij een aanbieder van duaal leren te combineren met leren op de werkplek.

Welke studiegebieden en opleidingen?

Ontdek de opleidingen en studiegebieden: Duaal leren Vlaanderen - Opleidingen

Naar boven

Voordelen voor je school of centrum

  • Je school krijgt meer voeling met de praktijk
  • Duaal leren spreekt sommige leerlingen meer aan omdat het beter aansluit bij hun manier van leren
  • Jongeren kunnen de toekomstige werkvloer beter inschatten
  • Duaal leren helpt leerlingen ontdekken wat ze later willen doen

Naar boven

Hoe duaal leren aanbieden in je school of centrum?

Dien een aanvraag voor programmatie in via de formulieren die bij deze omzendbrieven zijn gevoegd:

Naar boven

Duaal leren in je school- of centrumreglement

Vermeld in je school- of centrumreglement:

  • De afwijkingen die er mogelijk zijn van de schoolvakantieregeling
  • De verplichting om de duale opleiding te verlaten als er niet tijdig een onderneming wordt gevonden
  • De bindende screening als een leerling zich inschrijft in de aanloopfase
  • De rol van de klassenraad en de stemgerechtigdheid van de trajectbegeleider en de mentor

Naar boven