Vragen over andere schoolkosten

Vragen en antwoorden

Kan de school ouders opleggen welke basisuitrusting ze voor hun kinderen aankopen?

Kinderen die naar school gaan, hebben naast de gratis materialen nog vele andere zaken nodig: boekentas, pennenzak, turnzak, kaftpapier, mappen …

Ouders kopen die spullen in principe op de vrije markt, zonder inmenging van de school. Ze beslissen dus zelf hoeveel geld ze eraan spenderen.

Minder bemiddelde ouders kunnen gebruikmaken van een schooltoeslag om dit soort kosten te dekken.

Als de school materialen zo preciseert dat ouders geen keuze en dus geen prijsmarge meer hebben, dan vallen die onder de scherpe maximumfactuur.


Kan de school een kind verplichten om een drankje aan te kopen?

Nee. De school kan drankjes te koop aanbieden, maar het staat ouders vrij om al dan niet van die service gebruik te maken.

De kostprijs van de drankjes moet de school opnemen in de bijdrageregeling en bespreken in de schoolraad.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België