Leerplicht

Leerplicht tot 18 jaar

In België geldt voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar de leerplicht: ouders moeten hun kinderen laten leren. Vanaf 15 of 16 jaar is er deeltijdse leerplicht.

Leerplicht voor kinderen met een beperking

Ook kinderen en jongeren met een handicap zijn leerplichtig. Permanent onderwijs aan huis en vrijstelling van leerplicht zijn mogelijk.

Leerplicht voor kinderen met een andere nationaliteit

Kinderen met een andere nationaliteit zijn leerplichtig vanaf de 60ste dag na hun inschrijving in het vreemdelingenregister, wachtregister of het bevolkingsregister van de gemeente.

Leerplicht voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats

Ook kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners zijn onderworpen aan de leerplicht.

Leerplicht voor Vlaamse kinderen in het buitenland

Vlaamse kinderen in het buitenland vallen onder de leerplicht van dat land. Behoud je je domicilie in België, dan vallen je minderjarige kinderen ook onder de Belgische leerplicht. Je moet dan ook in België aantonen dat je kinderen aan de leerplicht voldoen.

Huisonderwijs en de examencommissie

Om aan de leerplicht te voldoen, kan je kind ook thuis les volgen of in een school die niet door de overheid erkend is. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste regels.