Leerplicht tot 18 jaar

In heel België

In België geldt voor alle kinderen de leerplicht: ouders moeten hun kinderen  laten leren. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat iedereen onderwijs krijgt. De federale overheid bepaalt de duur van de leerplicht voor heel België. Momenteel is er leerplicht van 6 tot 18 jaar. Vanaf het schooljaar 2020-2021 begint de leerplicht op 5 jaar

Naar boven

Begin van de leerplicht

 • Schooljaar 2019-2020: Je kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 6 wordt.
 • Vanaf schooljaar 2020-2021: Je kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 5 wordt.
Geboren in Leerplichtig op
2013 1 september 2019
2014 1 september 2020
2015 1 september 2020
2016 1 september 2021

Maar opgelet: ook kinderen die vervroegd in lager onderwijs starten, vallen onder de leerplicht.

Naar boven

Einde op 18 jaar

De leerplicht loopt tot 18 jaar. Concreet betekent dat:

 • Voor jongeren die voor 1 juli 18 worden, loopt de leerplicht tot de dag van hun 18de verjaardag.
  Wie bijvoorbeeld op 3 maart 18 wordt, is dan meerderjarig en kan er zelf voor kiezen om niet meer naar school te gaan. Wie het schooljaar niet afmaakt, verlaat wel de school zonder studiebewijs of diploma.
   
 • Voor jongeren die na 30 juni verjaren, loopt de leerplicht tot 30 juni van het jaar waarin zij 18 worden.
  Dus wie op 19 december 18 wordt, hoeft niet tot dan naar school te gaan. De leerplicht loopt tot 30 juni van het schooljaar ervoor.

Een jongere die eerder een diploma secundair onderwijs behaald heeft, is niet langer leerplichtig.

Naar boven

Deeltijdse leerplicht

Een jongere wordt deeltijds leerplichtig (men zegt ook dat de jongere 'voldaan heeft aan de voltijdse leerplicht'):

 • Op 16 jaar of
 • Op 15 jaar voor wie de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs heeft beëindigd (geslaagd of niet)

Wie het niet ziet zitten om tot 18 jaar elke dag naar school te gaan, kan dus vanaf 15 of 16 jaar kiezen voor deeltijds leren en deeltijds werken.

Naar boven

In de kleuterklas?

 • Tot en met het schooljaar 2019-2020: Je kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 6 wordt.
 • Vanaf schooljaar 2020-2021: Je kind wordt leerplichtig op 1 september van het jaar dat het 5 wordt.

Kinderen die een jaartje langer in de kleuterklas zitten, zijn ook leerplichtig.

Dit schoojaar mogen 6-jarigen pas starten in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs als ze het schooljaar ervoor voldoende aanwezig waren in een Nederlandstalige kleuterschool.

Als je kind niet voldoende aanwezig is in de kleuterklas, zal het de klassenraad zijn die beslist of je kind inderdaad mag instappen in het gewoon lager onderwijs. Maar de klassenraad kan ook beslissen dat je kind nog een jaar kleuteronderwijs moet volgen.

Naar boven

Regelmatig naar de les

Je moet ervoor zorgen dat je leerplichtig kind regelmatig de lessen volgt. Dat betekent dat je de regels over de afwezigheden, dus ook de doktersbriefjes, moet respecteren.

Naar boven

Leerplicht is geen schoolplicht

De meeste kinderen voldoen aan de leerplicht door naar school te gaan.

Maar er is geen schoolplicht in België: om te leren moet een kind niet naar school gaan. Het kan ook door huisonderwijs aan de leerplicht voldoen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's