Leerplichtcontrole

Hoe gebeurt de controle op de leerplicht?

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) is verantwoordelijk voor de jaarlijkse leerplichtcontrole.
AGODI gaat na of elke leerplichtige leerling: 

 • Ingeschreven is in een erkende Vlaamse school
 • Ingeschreven is in een erkende school van de Franse Gemeenschap 
 • Melding deed van huisonderwijs
 • Vrijgesteld is van de leerplicht
 • Les volgt in het buitenland

AGODI doet deze controle door alle beschikbare leerlingenlijsten te vergelijken met de leerplichtigen volgens het Rijksregister. Ouders van leerplichtige kinderen die niet terug te vinden zijn in de beschikbare leerlingenlijsten, krijgen een brief. Daarin wordt aan de ouders gevraagd hoe hun kind mogelijk toch aan de leerplicht voldoet. 

Wat moet je als ouder doen? 

Als je leerplichtig kind ingeschreven is in een erkende school, moet je niets doen. 

Als je leerplichtig kind huisonderwijs volgt of in het buitenland les volgt, meld je dat aan AGODI. 

Heb je toch een brief van AGODI over de leerplichtcontrole ontvangen?

Vul het formulier bij de brief in. Kies op het formulier één van deze opties: 

 • Je kind is ingeschreven in een school, een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntraopleiding: vul de gegevens van de school in en bezorg AGODI een actueel attest van inschrijving. 
 • Je kind heeft al een diploma secundair onderwijs: bezorg AGODI een kopie van het diploma. 
 • Je kind volgt huisonderwijs: bezorg AGODI een verklaring van huisonderwijs. 
 • Je kind is vrijgesteld van de leerplicht: bezorg AGODI een kopie van de beslissing van het zorgpunt. 
 • Je kind is om een andere reden in orde met de leerplicht: motiveer met een bewijsstuk. 
 • Je kind is niet in orde met de leerplicht: geef uitleg

Wat doet een lokaal bestuur? 

Als AGODI geen of onvoldoende informatie ontvangt van de ouders, stuurt ze deze dossiers door naar de gemeenten voor verder onderzoek. Zij gaan via een huisbezoek na of deze leerlingen voldoen aan de leerplicht.  

Wat als je kind niet aan de leerplicht voldoet? 

Als een kind niet aan de leerplicht voldoet, kan AGODI het dossier aan het parket overhandigen voor verder gevolg. 

Extra informatie