Leerplicht voor kinderen van ouders zonder vaste verblijfplaats

Kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners zijn net als iedereen onderworpen aan de leerplicht.

Ook leerlingen met een referentieadres in België zijn onderworpen aan onze leerplicht en worden als dusdanig opgevolgd. Enkel wie hier is uitgeschreven en zijn officiële woonplaats (domicilie) in het buitenland heeft, valt niet meer onder de Belgische leerplicht. 

Als ouder moet je je 5- tot 18-jarig kind dus inschrijven in een school of je moet zorgen voor huisonderwijs. Ook een internaat kan een oplossing bieden. Lees meer over de leerplichtverlaging.

Voor de 5-jarige kinderen is er leerplicht van 290 halve dagen. De directie kan beslissen welke afwezigheden van die kinderen aanvaardbaar zijn. Bij aanvaardbare afwezigheden blijft het kind in orde met de leerplicht

Als je je voltijds leerplichtig kind inschrijft in een school, dan moet het elke dag naar school gaan, behalve bij gewettigde afwezigheden.

Je kinderen in het lager onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden mee op verplaatsingen. De school zorgt dan voor onderwijs op afstand. Daar moet je vooraf afspraken over maken in een overeenkomst met de school. Die mogelijkheid bestaat niet voor kinderen van ouders die ter plaatse blijven, zoals in een woonwagenpark.


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België