Een jaar overslaan in het lager onderwijs

Of een leerling een jaar mag overslaan in het lager onderwijs, is de beslissing van de school.

De over­heid heeft wel vastgelegd dat een leerling minimaal 4 jaar in het gewoon lager onderwijs moet doorbrengen.

De beslissing om je kind een jaar te laten overslaan kan gevolgen hebben. Aan het einde van het basisonderwijs beslist de klassenraad immers of je kind in voldoende mate de doelen van het leerplan bereikte. Is dat niet  het geval, dan ontvangt je kind geen getuigschrift basisonderwijs.