Niet akkoord met een evaluatiebeslissing

Neemt de klassenraad in het secundair onderwijs één van volgende evaluatiebeslissingen, dan moet ze die schriftelijk motiveren:

  • Een oriënteringsattest A met uitsluiting van één of meer (pakketten van) basisopties na 1A of 1B
  • Een oriënteringsattest B of C
  • Een ongunstig advies om over te zitten met een B-attest

Als je het niet eens bent met deze beslissing, contacteer je de school en vraag je een persoonlijk gesprek met een afgevaardigde van het schoolbestuur. Meestal is dat de directeur. Na dit gesprek wordt beslist of er een nieuwe klassenraad komt of niet.

Komt de klassenraad niet opnieuw samen of ben je het niet eens met de nieuwe beslissing van de klassenraad, dan kan je als ouder beroep aantekenen bij een beroepscommissie op school. Deze beroepscommissie bestaat niet alleen uit leden verbonden aan de school maar ook uit schoolexterne leden. Deze commissie is bevoegd voor het bevestigen of het wijzigen van de beslissing van de klassenraad. Alle informatie over de beroepscommissie en beroepsprocedure vind je in het schoolreglement.

In grote lijnen ziet de beroepsprocedure er zo uit:

Stap 1: Via een gedateerd en ondertekend verzoekschrift teken je beroep aan bij het schoolbestuur.

Stap 2: De beroepscommissie bekijkt je klacht en kan je kind eventueel bijkomende proeven of opdrachten opleggen. De beroepscommissie kan de oorspronkelijke beslissing van de klassenraad  bevestigen of een andere beslissing nemen.

Stap 3: De school brengt je ten laatste op 15 september van het volgende schooljaar schriftelijk op de hoogte van de beslissing van de beroepscommissie. Voor opleidingen die op 31 januari eindigen is dat 15 maart van hetzelfde jaar.