Schriften, taken en rapporten bewaren

Er is geen regelgeving die voorschrijft dat je schriften of rapporten moet bewaren.

De school kan je wel vragen om bepaalde documenten zoals schoolagenda's, schriften, huistaken en werkstukken bij te houden tot het einde van het volgende schooljaar.

Het getuigschrift basisonderwijs moet je wel zorgvuldig bewaren. Je kan ermee aantonen dat je kind voldoet aan de toelatingsvoorwaarde voor het eerste leerjaar A in het secundair onderwijs. Ook later kan je het getuigschrift nodig hebben, bijvoorbeeld om te bewijzen dat je Nederlandstalig onderwijs genoot.

Bewaar in het secundair onderwijs het studiebewijs dat je kind krijgt op het einde van elke graad. En natuurlijk het diploma of ander eindstudiebewijs.