Verplichte taalscreening bij je kind in het gewoon basisonderwijs

Taalscreening

Vanaf schooljaar 2021-2022 afname bij het begin van het leerplichtonderwijs

Vanaf het schooljaar 2021-2022 zal de taalscreening vroeger afgenomen worden, namelijk bij het begin van de leerplicht (5 jaar).

De school neemt de taalscreening af in de periode van 10 oktober tot en met 30 november. Dat gebeurt in alle scholen met hetzelfde instrument (KOALA), dat in opdracht van de overheid ontwikkeld is door het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). 

Op basis van de resultaten van de taalscreening zullen leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen vanaf het schooljaar 2021-2022 een actief taalintegratietraject Nederlands moeten volgen. Dit kan door een taalbad of een volwaardig alternatief dat dezelfde resultaten bereikt.

Ook voor leerlingen die in de loop van het lager onderwijs instromen en het Nederlands onvoldoende beheersen om de lessen te kunnen volgen, kan de school beslissen dat zij een taalintegratietraject moeten volgen. 

Naar boven

Taalintegratietraject

Op basis van de taalscreening kan de school vaststellen dat:

  • Je kind geen enkel probleem heeft voor Nederlands
  • Je kind voor een of meer onderdelen van het leergebied Nederlands een taaltraject nodig heeft

Als uit de screening blijkt dat je kind nood heeft aan een aangepast taalintegratietraject om het bij te werken voor bepaalde taalonderdelen moet de school dat aanbieden. De school beslist vrij hoe ze het taalintegratietraject invult en welke maatregelen ze inzet.

De school kan als taalintegratietraject een taalbad organiseren.

Je kan niet weigeren om je kind een taalintegratietraject te laten volgen.

Naar boven

 

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Regelgeving en formulieren