Van school veranderen in het kleuter- en lager onderwijs

Je kan vrij beslissen wanneer je je kind van school laat veranderen. Dat kan dus:

  • Na elk schooljaar
  • Op elk moment van het schooljaar

Bij de inschrijving in de nieuwe school deel je mee waar je kind ervoor was ingeschreven, ook als je kind nog een kleuter is die wel al in een school was ingeschreven, maar er nog niet naartoe ging.

Bij een schoolverandering tijdens het schooljaar zal de nieuwe school je oude school op de hoogte brengen, zodat die je kind kan uitschrijven.

Verander niet te vaak van school, ook niet bij moeilijkheden of conflictsituaties op school. Het is niet altijd een oplossing: in de nieuwe school kunnen de oude problemen opnieuw opduiken. Vaak van school wisselen, is niet zo goed voor de slaagkansen van leerlingen.

 


Extra informatie

Verwante pagina's

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België