Eerste hulp bij leerprobleem of -achterstand

Kinderen kunnen bij het leren moeilijkheden ervaren.  Naar schatting 1 op 5 jongeren heeft leerachterstand of een leerprobleem.

Leerproblemen hebben verschillende oorzaken:

  • Problemen thuis
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Verkeerde leermethode
  • Hardnekkige lees-, schrijf- of rekenproblemen
  • Aandachtsproblemen
  • Problemen met de werkhouding
  • ...

In het basis- en secundair onderwijs ligt de eerste zorg in de handen van de school zelf. Een gesprek met de klasleraar of klastitularis is een belangrijke eerste stap als je een leerprobleem wil aanpakken. Die leraar kan overleggen met andere collega's, zoals een zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, graadcoördinator, of de directeur.

De meeste scholen hebben leerlingenbegeleiders: leerkrachten die leerlingen met problemen helpen. In sommige scholen zijn er ook vertrouwensleerlingen.

In vele gevallen zal de school zelf kunnen helpen. Is dat niet het geval, dan kan zij doorverwijzen naar het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Soms is meer gespecialiseerde hulp nodig. Het CLB werkt daarom samen met andere diensten, zoals centra voor de behandeling van leerproblemen, revalidatiecentra of centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie over het zorgbeleid van scholen: Grote lijnen van het M-decreet: zorgcontinuüm.

 


Extra informatie

Verwante pagina's