Wat kan ik als ouder doen bij pesten op school?

Pesten voorkomen

De school heeft de opdracht om via eindtermen en ontwikkelingsdoelen kinderen en jongeren tot gezonde, evenwichtige volwassenen te laten uitgroeien. Tot deze opdracht hoort ook het voorkomen van en leren omgaan met pesten. Als ouder kan je daar een bijdrage aan leveren:

 • Bedenk samen met de school hoe ze het antipestbeleid vorm kan geven en welke bijdrage je als ouder kan leveren. Zo kan je actief deelnemen aan de initiatieven rond pesten die de school organiseert. Of zelf via de oudervereniging, ouderraad of schoolraad initiatieven voorstellen.
 • Spreek met je kind over pesten en cyberpesten, ook als het er (nog) niets mee te maken heeft. Op die manier wordt het een onderwerp waarover je thuis open en in volle vertrouwen kan praten.

Naar boven

Pesten aanpakken

Als ouder heb je ook een belangrijke inbreng bij de oplossing van een pestgeval waarbij je kind betrokken is. Pesten is altijd een groepsproces. Leerlingen spelen verschillende rollen. Als ouder van een betrokken leerling ben je ook betrokken partij. Naar gelang van de rol van jouw kind bij het pesten is ook jouw inbreng verschillend.

Je kind wordt gepest

 • Let op signalen: niet graag naar school gaan, onrustig slapen, geen of weinig contact met klasgenoten, plotse huilbuien …
 • Praat erover met je kind. Maak duidelijk dat je het wil helpen, dat je zijn verhaal serieus neemt.
 • Blijf kalm, laat je niet leiden door je emoties.
 • Geef aan dat het pesten niet de schuld van je kind is. Wijs op de mooie en sterke kanten van je kind.
 • Zoek samen met je kind naar mogelijkheden om het probleem op school bespreekbaar te stellen:
  • Bekijk bij wie je kind op school terecht kan voor hulp en steun (klasgenoten, iemand van het schoolteam).
  • Bespreek hoe je het probleem op school het best aankaart.

   Pesten bespreekbaar maken op school is een belangrijke stap naar een oplossing. Wees wel voorzichting: neem pas contact op met de school of het CLB nadat je dat met je kind hebt besproken en duidelijk hebt gemaakt dat het nodig is om de school in te lichten. Bekijk samen wat je zeker wil zeggen. Vraag aan de school of het CLB dat ze je betrekken bij het uitwerken van maatregelen en je op de hoogte houden.
 • Vind je geen oplossing samen met de school of het CLB? Dien dan bij de politie een klacht in tegen de pesterijen. Als de omgeving alarm slaat, kunnen volwassenen die pesten vervolgd worden voor ‘belaging’. Wie gepest wordt hoeft dus niet zelf een klacht neer te leggen.

Je kind is bijstaander

 • Zoek uit wat precies is gebeurd, en hoe je kind  met de pestsituatie omgaat.
 • Wijs je kind op de gevolgen voor het kind dat gepest wordt.
 • Zoek samen met je kind naar een oplossing.
 • Bekijk op welke manier je kind zijn verantwoordelijkheid zou kunnen opnemen.
 • Overleg samen hoe je de school op de hoogte kan brengen.
 • Bijstaanders kunnen een belangrijke inbreng hebben bij het oplossen van pesten. Pesten kan stoppen of afzwakken als andere kinderen het pestgedrag afkeuren of het aan iemand van het schoolteam melden (dat is niet klikken of roddelen!). Toekijken of meelopen heeft net het omgekeerde effect: het kind dat pest voelt zich gesterkt.

Je kind pest

 • Zoek uit wat er precies is gebeurd. Laat je kind zijn verhaal doen. Stel je niet beschuldigend op. Straffen of dreigen helpt niet.
 • Keur het pesten duidelijk af. Het gedrag, niet je kind zelf.
 • Overloop met je kind het verschil tussen pesten, plagen en ruzie maken.
 • Probeer je kind in de plaats van het kind dat gepest wordt te stellen: sta stil bij het verdriet en mogelijke andere gevoelens.
 • Maak duidelijk dat het zo snel mogelijk moet ophouden.
 • Zoek samen naar een oplossing, in de eerste plaats om de schade te herstellen en het terug goed te maken.
 • Blijf opvolgen. Beloon verandering met positieve feedback.
 • Werk samen met de school/het CLB om een einde aan het pesten te maken.

Naar boven

Brochure voor ouders

Hoe je als ouder pesten kan voorkomen en aanpakken vind je in de brochure ‘Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?’ van de 3 ouderkoepelvereningingen GO! ouders, KOOGO en VCOV. De brochure richt zich naar alle ouders: of je kind gepest wordt, zelf pest, of omstaander is.

De brochure beschrijft de kernelementen van pesten, en geeft aan hoe ouders thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe je thuis kan reageren als je kind met pesten te maken krijgt. Ook de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten?

Kinderen beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. Kinderen hier sterker in maken, is een onderdeel van de anti-pestbenadering. Daarom is het belangrijk dat kinderen nauw betrokken worden bij het aanpakken van pesten.  Vermijd woorden als ‘slachtoffer’ en ‘pester’. Ze drukken een stempel op de kinderen en kunnen negatief gedrag versterken.

‘Pesten aanpakken, wat kunnen ouders doen?’ kan je gratis downloaden of aanvragen bij de drie ouderkoepelverenigingen:

Deze brochure is een aanvulling op de publicatie: Vlaanderen.be - Werken aan een verbindend schoolklimaat. Beide  publicaties volgen uit een samenwerking  met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA).


Extra informatie

Verwante pagina's

Voor ouders

Voor jongeren

 • Jongeren en pesten: Hoe kan je pesten stoppen? Hoe voorkom je cyberpesten? Waar vind je hulp op school en bij andere organisaties?