Schooljaar, schoolweek en schooldag

Schooljaar, schoolweek, schooldag in het basisonderwijs

Algemene principes voor de organisatie van een schooljaar, schoolweek en schooldag, en van opvang en toezicht in het basisonderwijs.

Schooljaar, schoolweek, schooldag in het secundair onderwijs

Organisatie van een schooljaar, schoolweek en schooldag. Regels voor middagpauze, speeltijden, woensdagnamiddag , studie, inhaallessen, stagewerk.

Schoolvakanties en andere vrije dagen

Naast de schoolvakanties en de vastgelegde vrije dagen zijn er nog enkele vrije dagen die elke school zelf kan bepalen. De soorten en aantallen verschillen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

Opvang op school in geval van staking

In geval van een stakingsdag waar het onderwijspersoneel aan deelneemt, moet de school voor gratis opvang van de leerlingen zorgen.

Stroomtekort op school

 Is onze school voorbereid op een stroomtekort? Mag zij  vroeger sluiten? Wat met de naschoolse opvang? Geraakt mijn kind veilig thuis?