Naar een stelsel van deeltijds leren en deeltijds werken

Drie systemen

Wie liever al doende leert, kan op 15 of 16 jaar starten met deeltijds leren en deeltijds werken. Dat is de leeftijd waarop de deeltijdse leerplicht start.

Er bestaan 3 systemen van leren en werken.

 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso): dat wordt georganiseerd door de centra voor deeltijds onderwijs (CDO).
 • Leertijd: de jongeren volgen les in een Syntra-campus.
 • Deeltijdse vorming: de jongeren zijn ingeschreven in een CDO, maar volgen een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT) in een centrum voor deeltijdse vorming (CDV), dat met het CDO samenwerkt.

Wil je meer weten over de leertijd, het dbso of een POT? Surf naar Deeltijds leren en deeltijds werken.

Naar boven

Voor wie?

Deeltijds beroepssecundair onderwijs

 • Jongeren kunnen van het voltijds secundair onderwijs overstappen naar het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) vanaf 16 jaar. Dat kan zelfs vanaf 15 als ze de eerste 2 leerjaren van het voltijds secundair onderwijs volledig hebben doorlopen (geslaagd of niet). Overstappen kan ook in de loop van het schooljaar.
   
 • Een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) screent de jongeren op arbeidsrijpheid, interesses, motivatie en eerder verworven competenties.
   
 • Vrijstellingen zijn mogelijk voor onderdelen van de opleiding op basis van eerdere resultaten in het secundair onderwijs. De klassenraad beslist daarover.
   
 • Wie pas op 18 jaar of ouder voor het eerst kiest voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs, kan alleen een traject volgen met echte arbeidsdeelname.
 • Jongeren kunnen het dbso volgen tot het einde van het schooljaar waarin ze 25 jaar worden.

Leertijd

Vind de voorwaarden om in de leertijd te starten op Leertijd.be.

Deeltijdse vorming

 • Voor zeer kwetsbare jongeren ouder dan 15 of 16 jaar
 • De screening door een centrum voor deeltijds onderwijs (CDO) of een centrum voor deeltijds leren (CDV) verwijst de jongere naar een persoonlijk ontwikkelingstraject (POT).

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Websites