Elke dag naar de kleuterschool?

Kleuters zijn nog niet leerplichtig en moeten dus niet elke dag of de hele dag naar school. Toch is het voor kleuters heel belangrijk om zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten op school. (Vanaf het schooljaar 2020-2021 zijn kleuters vanaf 5 jaar wel leerplichtig.)

Voor kleuters die afwezig zijn is strikt genomen geen doktersbriefje of verantwoording nodig.

Breng de school wel op de hoogte als je kleuter afwezig is. Afspraken daarover vind je vaak in het schoolreglement.

Als je kind op 6 jaar in het Nederlandstalig gewoon lager onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar voordien minstens 250 halve dagen aanwezig was in een Nederlandstalige kleuterschool. 

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school:

  • Ofwel mag je je kind toch inschrijven.
  • Ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blijven. Daar moet je kind dan elke schooldag op school aanwezig zijn. Want de leerplicht begint op 6 jaar. (vanaf schooljaar 2020-2021 op 5 jaar)

 


Extra informatie

Verwante pagina’s