Religieuze feestdagen

Op feestdagen van je levensbeschouwing mag je kind van de school afwezig blijven. Dat geldt voor alle door de Belgische grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuigingen.

Voor deze afwezigheden moet je wel vooraf aan je school melden dat je kind niet op school zal zijn wegens de erkende feestdag die aansluit bij je geloof. En je bezorgt een schriftelijke verklaring aan de school.

Ook tijdens toetsen en examens kan de school je kind niet verplichten om op school te zijn op een feestdag van je levensbeschouwing. Je school bepaalt wel zelf wanneer je toetsen of examens kan inhalen.

Als het feest in een weekend of een vakantieperiode valt, kan je kind het feest in familiekring mee vieren zonder een schooldag te missen.  Er is geen vrije dag ter compensatie.

Welke feestdagen?

Anglicaanse, katholieke en protestants-evangelische feestdagen

De katholieke feestdagen zijn al vervat in de wettelijk vastgelegde schoolvakanties en vrije dagen. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die daarvan afwijken.

Islamitische godsdienst

Het Suikerfeest (1 dag) heeft geen vaste datum. Omdat de kalender van de moslims anders werkt dan onze kalender, schuift de 'maand' ramadan elk jaar een beetje naar voren (11 dagen). Het feest valt dus elk jaar op een andere dag. 

Het Offerfeest (1 dag) valt op de 10de dag van de bedevaartsmaand van de moslims.

Bovendien zijn er verschillende interpretaties voor de data van deze feestdagen bij de verschillende moslimgemeenschappen, ook in ons land. Ouders kunnen vooraf kiezen uit 2 mogelijke dagen maar de leerling mag maar 1 dag afwezig zijn.

Joodse godsdienst

Het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen).

Orthodoxe godsdienst

Paasmaandag, Hemelvaartsdag en pinkstermaandag, voor de jaren waarin het orthodox paasfeest niet samenvalt met het katholieke paasfeest. Orthodox Kerstmis valt op 7 januari voor sommige stromingen binnen de orthodoxe kerk. Leerlingen die tot deze gemeenschap behoren, hebben recht op deze verlofdag als deze dag niet binnen het kerstverlof valt.

Data van feestdagen 

In dit overzicht vind je de data van alle feestdagen voor dit jaar en volgende jaren:pdf bestandData religieuze feestdagen (pdf, 2 p.) (155 kB)