Een vraag of klacht over je school

Overleg met leraar, school of CLB

Heb je een vraag of klacht over een leerkracht of over de school?

De eerste stap is: het probleem bespreken met de betrokken leerkracht of directie.

Eventueel kan een ouder uit de schoolraad of ouderraad bemiddelen. Ook het centrum voor leerlingenbegeleiding kan in veel gevallen raad geven.

Met klachten kan je ook terecht bij het schoolbestuur, dat verantwoordelijk is voor de organisatie en ook de werkgever is van directie en leerkrachten.
De gegevens van het schoolbestuur krijg je bij de eerste inschrijving van je kind.

Naar boven

Informatiepunten voor ouders en leerlingen

Heb je vragen over rechten en plichten van leerlingen en ouders?

Dan kan je terecht bij de informatiepunten van het ministerie van Onderwijs:

Naar boven

Commissie zorgvuldig bestuur

Bij de Commissie zorgvuldig bestuur kan je terecht met een vraag of klacht over een van deze thema's:

  • Kosteloosheid basisonderwijs
  • Kosteloze toegang secundair onderwijs
  • Oneerlijke concurrentie
  • Handelsactiviteiten
  • Politieke activiteiten
  • Reclame en sponsoring
  • Participatie in het gesubsidieerd onderwijs

Naar boven

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen Basisonderwijs
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs
Koning Albert II-laan
1210 Brussel
België