Over foto's, piercings, religieuze symbolen, de middagpauze ...

Mogen religieuze symbolen op school?

Het schoolbestuur beslist of het religieuze symbolen toelaat of niet. De regeling vind je in het schoolreglement. Als er niets in het reglement staat, zijn religieuze symbolen toegelaten.

Moet mijn kind op de klasfoto?

De school kan je kind niet verplichten om op de klasfoto te staan. Maar het zou jammer zijn mocht je kind dat missen. Op de meeste scholen komt de fotograaf elk jaar langs voor een klasfoto. Een mooie herinnering voor later.

Mag de school foto’s en filmpjes van activiteiten op de website plaatsen?

Alleen met jouw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming als ouder, mag de school filmpjes of foto's van je dochter of zoon publiek maken.

Maar als de school alleen algemene beelden vastlegt of filmt en je kind er niet in close-up op staat, moet de school je enkel informeren. Je expliciete schriftelijke toestemming is dan niet vereist.

Naar boven

Mag mijn kind een filmpje maken van een leraar en dat op het internet plaatsen?

Dat mag niet, omdat je dan de privacy van de leraar schendt. Het is verboden om mensen zonder hun toestemming te filmen.

Mag mijn kind met piercings naar school?

Of piercings toegelaten zijn of niet, lees je in het schoolreglement.

In veel schoolreglementen vind je regels over kledij, piercings, tatoeages, oorringen of petjes.

De school mag die zaken verbieden als dat niet in strijd is met de fundamentele rechten en vrijheden van leerlingen en ouders.

Als de school piercings verbiedt, moet je je daar aan houden.

Naar boven

Mag mijn kind tijdens de middagpauze de school verlaten?

Het schoolbestuur beslist daarover.

Zo kan het bestuur beslissen dat niemand tijdens de pauze de school mag verlaten, of alleen leerlingen vanaf het 5de jaar in het secundair onderwijs.

Voor minderjarige leerlingen moet de school een toelating om de school 's middags te verlaten in het schoolreglement opnemen.  De ouders moeten hun toestemming geven in het begin van het schooljaar.

Naar boven

 

Contact
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs