Over het project

In 2013 en 2014 voerde een partnerschap van de Koning Boudewijnstichting, het Departement Onderwijs en Vorming en de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) een project uit naar de toekomst van ons onderwijs. Onder de noemer ‘De school als aantrekkelijke leer- en werkplek in 2030’ focuste het project op competenties, nieuwe paradigma's over leren, waar je moet leren en de rol van het onderwijzend personeel in de toekomst.

Verkennende fase

Door literatuurstudie, interviews, focusgroepen en een scenario-oefening kwam het partnerschap tot een rijke waaier aan inzichten, ervaringen, verwachtingen en uitdagingen voor ons onderwijs in 2030.

Naar boven

Leer- en ontwerplab

Een creatief team kreeg 5 dagen de tijd en de ruimte om een en ander door te denken, om te dromen en om te ontwerpen hoe de toekomst van het onderwijs er zou kunnen uitzien. Het team ontwikkelde uitdagende toekomstbeelden over leren en onderwijzen in Vlaanderen in 2030.

Naar boven

Participatieve conferentie

Op 20 november 2013 organiseerde de Vlor een participatieve conferentie om de resultaten van het leer- en ontwerplab te verdiepen en te verfijnen met een bredere groep van stakeholders. De resultaten van het leer- en ontwerplab werden voorgesteld en vervolgens verder uitgewerkt in thematische groepen.

Naar boven

Eindrapport

Op 10 maart 2014 overhandigde het partnerschap het resultaat van het toekomstproject aan de toenmalige minister van Onderwijs, Pascal Smet. Het eindrapport vormt de start van het publieke debat. Lees het eindrapport.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Contact