Over Vlaams onderwijs in cijfers

De digitale publicatie Vlaams onderwijs in cijfers geeft via tabellen en grafieken een beknopt overzicht van de belangrijkste cijfergegevens over het Vlaams onderwijs.
De publicatie bestaat in het Nederlands en het Engels.

Inhoud Vlaams onderwijs in cijfers

Vlaams onderwijs in cijfers biedt informatie over:

 • Het aantal leerlingen
 • Scholen
 • Personeel
 • Onderwijsbudget
 • Leerlingenvervoer
 • Subsidiedossiers en -bedragen voor infrastructuur
 • Examencommissie
 • School- en studietoelagen
 • NARIC

Elk onderwijsniveau komt aan bod in een apart hoofdstuk:

 • Basisonderwijs
 • Secundair onderwijs
 • Hoger onderwijs
 • Volwassenenonderwijs
 • Deeltijds kunstonderwijs

Daarnaast is er nog een hoofdstuk met een toelichting en een aantal overzichtstabellen die een samenvatting vormen van de gegevens uit de verschillende hoofdstukken.

Naar boven

Raadpleeg online

Je kan de integrale publicatie en de verschillende onderdelen downloaden in de catalogus op Vlaanderen.be - Publicaties:

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina's

Documenten en publicaties

Websites

 

Contact
Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Stafdiensten Onderwijs en Vorming
Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België