Overgaan of zittenblijven in het secundair onderwijs

Op het einde van het schooljaar krijgt een leerling in het secundair onderwijs een oriënteringsattest:

  • Een leerling die geslaagd is, krijgt een A-attest en mag overgaan naar een hoger leerjaar.
    Op het einde van het eerste leerjaar van de eerste graad kan een leerling een A-attest met verplichte remediëring krijgen. De klassenraad kan ook de doorstroom naar één of meer basisopties (of pakketten) van het tweede leerjaar beperken.
     
  • Een B-attest houdt in dat een leerling wel mag overgaan naar een hoger leerjaar, maar niet naar alle studierichtingen. Wil de leerling toch 1 van de uitgesloten studierichtingen volgen, dan kan hij het leerjaar overdoen (als de delibererende klassenraad hiermee akkoord gaat en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding hierover een advies heeft gegeven).
     
  • Een C-attest betekent dat een leerling niet geslaagd is en dus niet mag overgaan naar een hoger leerjaar. Hij moet het jaar overzitten. Veranderen van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Als je kind een B- of C-attest heeft behaald en je bent het daar niet mee eens, dan kan je dat betwisten: niet akkoord met B- of  C-attest.
 


Extra informatie

Verwante pagina’s