Overgaan of zittenblijven in het secundair onderwijs

Op het einde van het schooljaar krijgt een leerling in het secundair onderwijs een oriënteringsattest:

  • Een leerling die geslaagd is, krijgt een A-attest en mag overgaan naar een hoger leerjaar.
     
  • Een B-attest houdt in dat een leerling wel mag overgaan naar een hoger leerjaar, maar niet naar alle studierichtingen. Wil de leerling toch 1 van de uitgesloten studierichtingen volgen, dan moet hij het leerjaar overdoen.
     
  • Een C-attest betekent dat een leerling niet geslaagd is en dus niet mag overgaan naar een hoger leerjaar. Hij moet het jaar overzitten. Veranderen van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel als hij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden.

Als je kind een B- of C-attest heeft behaald en je bent het daar niet mee eens, dan kan je dat betwisten: niet akkoord met B- of  C-attest.
 


Extra informatie

Verwante pagina’s