Overlegorganen

Schoolraad

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over alle beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen.

Pedagogische raad

De pedagogische raad bestaat uit onderwijspersoneelsleden en brengt advies uit aan de schoolraad.