Peilingen

Peilingen

Met peilingen wil de overheid een algemeen beeld krijgen van de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs.

Uit een peiling blijkt in welke mate de leerlingen de eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereiken van een vak of leergebied of van gebiedoverschrijdende einddoelen.

Niet alle scholen nemen aan een peiling deel. Een steekproef van scholen en leerlingen volstaat.

Geen negatieve gevolgen

Deelname aan een peiling heeft geen negatieve gevolgen voor de school, de leerkrachten of de schoolloopbaan van de leerlingen. De anonimiteit is gewaarborgd. De overheid wil enkel een globaal beeld van de kwaliteit van het Vlaamse onderwijs.

Welke vragen?

Enkele vragen die een peilingsonderzoek beantwoordt:

  • Hebben onze leerlingen bepaalde minimumdoelen bereikt?
  • Slagen de leerkrachten erin om de eindtermen bij hun leerlingen te realiseren?
  • Welke eindtermen zitten goed?
  • Waarmee hebben leerlingen het moeilijk?

Feedback

De scholen die aan een peiling deelnemen, ontvangen van de onderzoekers een overzicht van de resultaten van hun school.

De directie en de leerkrachten kunnen die informatie als vertrekpunt voor reflectie en zelfevaluatie gebruiken, maar wel in de juiste context. Het gaat om niet meer dan een momentopname.

Naar boven

Paralleltoetsen van peilingen

Een school die niet deelneemt aan een peilingsonderzoek, kan een paralleltoets van een peiling afnemen bij haar leerlingen. Zo kan de school nagaan of de leerlingen de eindtermen bereiken.

 

Naar boven


Extra informatie

Website