Pensioen na beslissing Medex

Beslissingen van Medex

Op vraag van het werkstation kan Medex - cel Pensioenen een onderzoek instellen naar de gezondheid van een langdurig ziek onderwijspersoneelslid.

Na het onderzoek kan Medex beslissen het personeelslid voortijdig op pensioen te stellen. Het kan om een voorlopige of een definitieve pensionering gaan.

Medex kan ook beslissen dat een personeelslid definitief arbeidsongeschikt is voor de job waarin het vastbenoemd is, maar wel geschikt voor andere functies. Als het personeelslid tijdens de 12 volgende maanden geen functie uitoefent, moet het voortijdig definitief met pensioen.

Naar boven

Informeer je personeelslid

Je personeelslid moet het pensioen bij de Federale Pensioendienst aanvragen, ook als het om een tijdelijk pensioen gaat.

Naar boven

Wanneer gaat het pensioen in?

Het pensioen gaat in op de 1ste dag van de maand volgend op de datum waarop Medex de beslissing per aangetekende brief bekendmaakt.

Beroep tegen de beslissing van Medex

Je personeelslid kan tegen de beslissing van Medex in beroep gaan.

  • Als de beslissing in beroep niet gewijzigd wordt, blijft de oorspronkelijke datum van het pensioen gelden.
  • Als de beslissing in beroep gewijzigd wordt, gaat het (eventuele) pensioen in op de 1ste dag van de maand volgend op de datum waarop Medex de nieuwe beslissing per aangetekende brief bekendmaakt.

Naar boven

Kan ik vervangen?

  • Bij een voortijdig definitief pensioen worden de uren die het personeelslid presteerde, vacant.
  • Bij een voortijdig voorlopig pensioen kan je het personeelslid vervangen door een interimaris.

Naar boven

Hoe melden?                

  • Een voortijdig definitief pensioen meld je in je schoolsoftware met een RL-4, met als reden: pensioen.
  • Een voortijdig voorlopig pensioen meld je met een RL-2, met gebeurteniscode 095.

Naar boven

Regelgeving en formulieren
Extra informatie