Politie-inspecteurs kunnen diploma hoger onderwijs aan de politieschool halen


Persbericht kabinet Vlaams minister van Onderwijs, 30 april 2018


Politie-inspecteurs zullen in de toekomst een diploma hoger onderwijs aan de politieschool kunnen halen. De Vlaamse Regering heeft op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Werk Philip Muyters een nieuwe beroepskwalificatie voor inspecteur-politie goedgekeurd. Op die manier wordt de basis gelegd voor het politie-onderwijs van de toekomst.

Politie-inspecteurs volgen een opleiding aan één van de zes politiescholen in Vlaanderen. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits is vandaag de beroepskwalificatie voor inspecteur-politie goedgekeurd. Het is voor het eerst dat dat gebeurt.

Dankzij het decreet graduaatsopleidingen, dat deze week door het Vlaams parlement werd goedgekeurd, krijgen de politiescholen door deze beslissing de mogelijkheid om na een kwaliteitscheck door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO graduaatsdiploma’s af te leveren. Dat betekent dat toekomstige politie-inspecteurs via de politiescholen een erkend diploma hoger onderwijs kunnen behalen. Tot nu was dat niet het geval. Hiermee wordt de basis gelegd voor het politie-onderwijs van de toekomst.

Een beroepskwalificatie is wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen. Zo’n kwalificatie wordt opgemaakt door het werkveld en geeft daarnaast ook een definitie van het beroep. Concreet moet een inspecteur-politie bijvoorbeeld een basiskennis van recht hebben, basiskennis van de Belgische grondwet, EHBO, sociale media, observatietechnieken, gerechtelijke procedure bij misdrijven, enzovoort. Maar hij/zij moet bijvoorbeeld ook een proces-verbaal kunnen opstellen, grondige kennis van communicatietechnieken hebben en bepaalde technieken voor het uitvoeren van een huiszoeking, fouille of vrijheidsberoving beheersen.

Op basis van de erkenning van de beroepskwalificatie zal het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen binnenkort een advies aan de Vlaamse Regering voorleggen om ook een onderwijskwalificatie te ontwikkelen.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Door de erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur-politie zetten we de eerste stap naar het politie-onderwijs van de toekomst. Politiescholen zullen ook graduaatsdiploma’s kunnen uitreiken. Met andere woorden, nog meer jongeren hebben de kans een erkend diploma hoger onderwijs te halen. Wie de opleiding inspecteur-politie volgt en later de deur van de politie achter zich toetrekt, heeft dan ook een diploma hoger onderwijs op zak.”

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon : ““Ik ben zeer blij dat de Vlaamse Regering het licht op groen heeft gezet voor deze hervorming. Jaarlijks studeren meer dan 1.000 politiemensen af als politie-inspecteur. Hun diploma krijgt nu ook buiten de muren van de politiescholen de nodige erkenning. Dat is essentieel om meer jonge mensen warm te maken voor een carrière bij de politie. Ik wil collega Crevits danken voor de inspanningen.”