Politiek verlof van je personeel

Wat is het?

 • Is het politiek verlof een recht of een gunst?
 • Wat zijn de voorwaarden en de gevolgen?
 • Wanneer begint en eindigt het verlof?
 • Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Alles wat je personeel moet weten, vind je op de pagina voor onderwijspersoneel over politiek verlof.

Wat moet ik doen?

Politiek verlof van ambtswege

 • Vraag je personeelslid een bewijs van de eedaflegging.
 • Elektronisch via RL-2 deel je het volgende mee aan het werkstation:
  • De begin- en einddatum van het politiek verlof (code 050)
  • Als het personeelslid uitstel van de hervatting van de opdracht kreeg: de einddatum van het politiek verlof, de begin- en einddatum van het uitstel

Politiek verlof op verzoek van het personeelslid

 • Vraag je personeelslid een bewijs van de eedaflegging.
 • Elektronisch via RL-1 (deeltijds politiek verlof) of RL-2 (voltijds politiek verlof) deel je het volgende mee aan werkstation:
  • De begin- en einddatum van het politiek verlof (code 050)
  • Als het personeelslid uitstel van de hervatting van de opdracht kreeg: de einddatum van het politiek verlof, de begin- en einddatum van het uitstel

Naar boven

 

Regelgeving
Extra informatie

Verwante pagina

Voor onderwijspersoneel