Prestatieregeling in het volwassenenonderwijs

Onderwijzend personeel

Prestatienoemers en extra taken

De overheid legt voor jou vast hoeveel uren je als leraar of lector moet presteren om een voltijdse opdracht uit te voeren.  Ze doet dat op basis van prestatienoemers.

De prestatienoemer drukt uit hoeveel uren een voltijdse lesopdracht per week omvat.

Je opdracht wordt uitgedrukt in de vorm van een opdrachtbreuk, waarbij de teller het aantal te presteren uren op jaarbasis bevat en de noemer bestaat uit een prestatienoemer volgens het studiegebied waar je in bent aangesteld.

De overheid berekent je salaris op basis van je prestatienoemer. De prestatienoemer vind je dus op je salarisbrief. Je salaris wordt steeds berekend op jaarbasis, waarbij 40 uren prestaties steeds overeenkomen met 1 uur prestaties op jaarbasis.

De prestatienoemer drukt enkel het deel van je opdracht uit dat je moet besteden aan lesgeven.Naast die wettelijk vastgelegde uren doe je ook nog andere taken. Denk aan extra taken zoals vergaderen, verbeterwerk, verslagen opstellen …

Voor de volledige invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd:  het bestuur van je centrum.

Je taken legt het centrumbestuur (je werkgever) vast in je aanstellingsbesluit (in het GO!) of overeenkomst (binnen de andere netten) en, meestal,  samen met jou ook in een functiebeschrijving. Daar staan alle taken in die bij je job horen.

Naar boven

Leraar secundair volwassenenonderwijs

Als je opdracht als leraar secundair volwassenenonderwijs uitoefent, gelden onderstaande prestatienoemers, afhankelijk van je studiegebied.

Studiegebied  

 

Noemer  

Aanvullende algemene vorming 

20 

Administratie 

20 

Algemene vorming 

20 

Assistentie vrije zorgberoepen, als het gaat om de opleiding farmaceutisch technisch assistent 

20 

Bedrijfsbeheer 

20 

Bibliotheek-, archief- en documentatiekunde 

20 

Bijzondere educatieve noden 

20 

Chemie 

20 

Europese talen richtgraad 1 en 2 

20 

Europese neventalen richtgraad 1 en 2 

20 

Europese talen richtgraad 3 en 4 

20 

Fotografie 

20 

Grafische communicatie en media 

20 

Hebreeuws 

20 

Informatie- en communicatietechnologie 

20 

Logistiek en verkoop 

20 

Maritieme diensten 

20 

Nederlands tweede taal richtgraad 1 en 2 

20 

Nederlands tweede taal richtgraad 3 en 4 

20 

Oosterse talen 

20 

Printmedia 

20 

Scandinavische talen 

20 

Slavische talen 

20 

Geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren of Regie over het eigen leren

20 

Ambachtelijk erfgoed, als het gaat om de opleidingen Boekvergulder, Hulpboekbinder, Manueel Boekbinder en Manueel Boekbinder-Boekvergulder 

21 

Toerisme 

21 

Algemene personenzorg 

22 

Assistentie vrije zorgberoepen, als het gaat om de opleiding Tandartsassistent 

22 

ICT-technieken 

22 

Lassen 

22 

Mechanica-elektriciteit 

22 

Specifieke personenzorg 

22 

Ambachtelijk erfgoed, als het gaat om de opleidingen Klavierinstrumentenbouwer-Hersteller, Strijkinstrumentenbouwer-Hersteller en Tokkelinstrumentenbouwer-Hersteller 

23 

Auto 

23 

Groot transport 

23 

Koeling en warmte 

23 

Land- en tuinbouw 

23 

Lichaamsverzorging 

23 

Textiel 

23 

Afwerking bouw 

24 

Ambachtelijke accessoires, als het gaat om de opleidingen Accessoires, Breien, Briljanteerder, Diamantbewerker, Diamantsnijder, Edelsteenzetter, Goudsmid, Juweelhersteller, Kruiswerker, Marokijnbewerker, Mode en Interieur, Mode en Textielverkoop, Modist, Schoenhersteller, Schoenmaker- Ontwerper, Uurwerkmaker en Zilversmid 

24 

Ambachtelijk erfgoed, als het gaat om de opleidingen Hoefsmid, Siersmid en Vakman Houtsnijwerk 

24 

Bakkerij 

24 

Drankenkennis 

24 

Horeca 

24 

Meubelmakerij 

24 

Mode: maatwerk 

24 

Mode: realisaties 

24 

Ruwbouw 

24 

Schrijnwerkerij 

24 

Slagerij 

24 

Ambachtelijke accessoires, als het gaat om de opleidingen Afgeknoopte Draden, Borduren, Doorlopende draden en Naaldkant 

25 

Huishoudhulp 

25 

Huishoudelijk koken 

25 

Huishoudelijke decoratie- en naaitechnieken 

25 

 

Naar boven

Bestuurspersoneel

Voor de volgende ambten omvat een voltijdse opdracht 36 klokuren per week:

  • Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs

  • Adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding

  • Technisch adviseur-coördinator

  • Technisch adviseur

Voor de functie van directeur legt de overheid geen prestatieregeling op. Het bestuur van je centrum legt het takenpakket vast.

Voor de volledige invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd:  het bestuur van je centrum.

Het bestuur sluit samen met jou een overeenkomst af, met een omschrijving van je volledige opdracht. Daarnaast krijg je meestal ook een individuele functiebeschrijving en daar staan alle taken in die bij je job horen.

Naar boven

Ondersteunend personeel

Als administratief medewerker werk je 32 klokuren per week.

Voor de volledige invulling van je opdracht is je werkgever bevoegd:  het bestuur van je centrum.

Het bestuur sluit samen met jou een overeenkomst af, met een omschrijving van je volledige opdracht. Daarnaast krijg je meestal ook een individuele functiebeschrijving en daar staan alle taken in die bij je job horen.

Naar boven


Extra informatie

Verwante pagina’s

Regelgeving en formulieren