Prestatieregeling van je personeel in centra voor leerlingenbegeleiding

Wat is het?

Wat is een prestatieregeling? Hoeveel uren moet ik presteren? Je personeelslid vindt alle informatie over de prestatieregeling op de pagina’s voor onderwijspersoneel [interne link].

Naar boven

Wat moet ik doen?

Je hoeft geen administratieve stappen te zetten inzake de prestatieregeling. Zorg er wel voor dat je de regels volgt bij bepalen van de prestaties, opdracht en taken van je personeel.

Naar boven

Prestatieregeling in het decreet clb

De prestatieregeling voor personeelsleden van de CLB’s is vastgelegd in het decreet centra voor leerlingenbegeleiding.

Het centrumbestuur legt voor elke medewerker de concrete invulling van de opdracht vast in een aanstellingsbesluit (GO!) of een overeenkomst (andere netten).

Voor elk personeelslid dat minstens 104 dagen aangesteld is, stelt het bestuur een functiebeschrijving op.

Naar boven

Regelgeving