Prestatieregeling van je personeel in het basisonderwijs

Toelichting over de opdracht van personeelsleden in het basisonderwijs vind je in de omzendbrief prestatieregeling.

Wat is het?

Wat is een prestatieregeling? Hoeveel uren moet ik presteren? Je personeelslid vindt alle informatie op de pagina’s over de prestatieregeling voor onderwijspersoneel.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Je hoeft geen administratieve stappen te zetten inzake de prestatieregeling. Zorg er wel voor dat je de regels volgt bij bepalen van de prestaties, opdracht en taken van je personeel.

Naar boven

Prestatieregeling, opdracht, functiebeschrijving

De opdracht van een personeelslid bestaat uit alle uitgevoerde taken, op school, thuis of elders.

Voor een aantal ambten in het basisonderwijs omschrijft de regelgeving een schoolopdracht binnen een hoofdopdracht, die op zijn beurt deel uitmaakt van de opdracht.

In andere gevallen is alleen een schoolopdracht omschreven.

Voor administratief personeel geldt de opdeling opdracht-schoolopdracht-hoofdopdracht niet.

Het schoolbestuur legt voor elke medewerker de concrete invulling van de opdracht vast in een aanstellingsbesluit (GO!) of een overeenkomst (andere netten).

Voor elk personeelslid dat minstens 104 dagen aangesteld is, stelt het bestuur een functiebeschrijving op.

Naar boven

Prestatieregeling per personeelscatgorie

Onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs

Het onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs heeft een opdracht, een schoolopdracht en een hoofdopdracht.

Meer informatie vind je in de  omzendbrief

Onderwijzend personeel in het buitengewoon basisonderwijs

Het onderwijzend personeel heeft een opdracht, een schoolopdracht en een hoofdopdracht.

Meer informatie, minimaal en maximaal aantal lestijden per ambt: omzendbrief prestatieregeling.

Paramedisch personeel in het gewoon basisonderwijs

Het paramedisch personeel heeft een opdracht en een schoolopdracht.

Meer informatie en de omvang van de schoolopdracht: omzendbrief prestatieregeling.

Paramedisch personeel in het buitengewoon basisonderwijs

Het paramedisch personeel heeft een opdracht, een schoolopdracht en een hoofdopdracht.

Meer informatie, minimaal en maximaal aantal lestijden per ambt: omzendbrief prestatieregeling.

Medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel in het buitengewoon basisonderwijs

Artsen, maatschappelijk werkers, psychologen en orthopedagogen hebben een opdracht en een schoolopdracht.

Meer informatie en de omvang van de schoolopdracht: omzendbrief prestatieregeling.

Administratief personeel

Voor administratief personeel geldt het onderscheid opdracht-schoolopdracht-hoofdopdracht niet .

Meer informatie en de omvang van de opdracht: omzendbrief prestatieregeling.

Beleids- en ondersteunend personeel

Voor administratief medewerkers, ICT-coördinatoren en zorgcoördinatoren geldt het onderscheid opdracht-schoolopdracht-hoofdopdracht niet.

Meer informatie en de omvang van hun opdracht: omzendbrief prestatieregeling.

Stafmedewerker scholengemeenschap

Een scholengemeenschap kan een stafmedewerker aanstellen.

Meer informatie en de omvang van de opdracht: omzendbrief prestatieregeling.

Naar boven