Prestatieregeling van je personeel in het deeltijds kunstonderwijs

Wat is het?

Wat is een prestatieregeling? Hoeveel uren moet ik presteren? Je personeelslid vindt alle informatie op de pagina’s over de prestatieregeling voor onderwijspersoneel.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Je hoeft geen administratieve stappen te zetten inzake de prestatieregeling. Zorg er wel voor dat je de regels volgt bij bepalen van de prestaties, opdracht en taken van je personeel.

Naar boven

Prestatieregeling, opdracht, functiebeschrijving

Voor verschillende ambten in het deeltijds kunstonderwijs legt de Vlaamse Regering een prestatieregeling vast.

Het bestuur van de academie legt voor elke medewerker de concrete invulling van de opdracht vast in het aanstellingsbesluit (GO!) of een overeenkomst (andere netten).

Voor elk personeelslid dat minstens 104 dagen aangesteld is, stelt het bestuur een functiebeschrijving op.

Naar boven

Onderwijzend personeel beeldende kunst

De prestatieregeling voor leraren in de studierichting beeldende kunst vind je in het BVR prestatieregeling deeltijds kunstonderwijs: studierichting Beeldende Kunst.

Naar boven

Onderwijzend personeel muziek, woordkunst, dans

De prestatieregeling voor leraren en begeleiders in de studierichtingen muziek, woordkunst en dans vind je in het BVR prestatieregeling deeltijds kunstonderwijs: studierichtingen Muziek, Woordkunst en Dans.

Naar boven

Bestuurspersoneel

Voor bestuurspersoneel in het deeltijds kunstonderwijs legt de het bestuur de prestatieregeling vast.

Naar boven

Administratief personeel

Voor de ambten van opsteller en eerste opsteller vind je de prestatieregeling in de omzendbrief prestatieregeling deeltijds kunstonderwijs: opsteller.

Naar boven