Prestatieregeling van je personeel in het volwassenenonderwijs

Wat is het

Wat is een prestatieregeling? Hoeveel uren moet ik presteren? Je personeelslid vindt alle informatie over de prestatieregeling op de pagina’s voor onderwijspersoneel.

Naar boven

Wat moet ik doen?

Je hoeft geen administratieve stappen te zetten inzake de prestatieregeling. Zorg er wel voor dat je de regels volgt bij bepalen van de prestaties, opdracht en taken van je personeel.

Naar boven

Prestatieregeling, opdracht, functiebeschrijving

De Vlaamse Regering legt voor alleambten in het volwassenenonderwijs een prestatieregeling vast, behalve voor de directeur.

Het centrumbestuur legt voor elke medewerker de concrete invulling van de opdracht vast in het aanstellingsbesluit (GO!), een besluit (officieel gesubsidieerd onderwijs) of een overeenkomst (vrij gesubsidieerd onderwijs).

Voor elk personeelslid dat minstens 104 dagen aangesteld is stelt het bestuur een functiebeschrijving op.

Naar boven

Centrum voor basiseducatie

De prestatieregeling voor het personeel in de centra voor basiseducatie vind je in het BVR Prestatieregeling en jaarlijkse verlofdagen en feestdagen personeelsleden centra voor basiseducatie.

Voor het ambt van directeur legt deVlaamse Regering geen prestatieregeling vast. Dat is een taak voor het centrumbestuur.

Naar boven

Centrum voor volwassenenonderwijs

De prestatieregeling voor de ambten in een centrum voor volwassenenonderwijs vind je in de omzendbrief ambten en prestatieregeling centra voor volwassenenonderwijs.

Onderwijzend personeel

De prestatieregeling voor onderwijzend personeel is bepaald per ambt en per studiegebied. Je vindt in de omzendbrief ambten en prestatieregeling centra voor volwassenenonderwijs de prestatieregeling voor:

Bestuurspersoneel

In de omzendbrief ambten en prestatieregeling centra voor volwassenenonderwijs vind je de prestatieregeling voor:

  • Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs
  • Adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs en specifieke lerarenopleiding
  • Technisch adviseur
  • Technisch adviseur – coördinator

Voor het ambt van directeur legt de Vlaamse Regering geen prestatieregeling op. Dat is een taak van het centrumbestuur.

Ondersteunend personeel

De prestatieregeling voor het ambt van administratief medewerker vind je in de omzendbrief ambten en prestatieregeling centra voor volwassenenonderwijs.

Naar boven